Очні навчальні сесії для вчителів початкових класів, які у 2019-2020 навчальному році працюватимуть у перших класах за Державним стандартом початкової освіти

/Files/images/IMG-bc74.jpg

27 вересня, 04 жовтня та 11 жовтня 2018 року о 13.00 год у гімназії (директор Шиян Л.В.) відбулася перша очна навчальна сесія для вчителів початкових класів, що навчатимуть першокласників у 2019-2020 н.р.

Методист міського методичного кабінету Сєчка Л.В. ознайомила присутніх із планом-графіком освітньої навчальної програми підготовки вчителів 1-х класів Нової української школи, провела тренінгові заняття. Звернула увагу присутніх на те, що метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадської активності.

Під час навчання учасники працювали у групах, виробляли спільні правила, створювали герб групи, представляли свої роботи, грали інтерактивні ігри; було переглянуто відеоролики: структура НУШ, сучасне освітнє середовище, основні компетентності, педагогіка партнерства, кліпове мислення, перевернуте навчання, альтернативна математика тощо.

Сесія І. Уміння вчитися і вчити по-новому.

Привітання учасників. Огляд освітньої програми. Представлення тренера. Знайомство учасників. Вироблення правил. Очікування учасників.

Модуль 1. Сучасний учитель як провідник змін.

Концепція Нової української школи. Виклики, що стоять перед початковою школою. Чинники якісної початкової освіти. Мета і головні компоненти Нової української школи: дитиноцентризм, компетентісний підхід, педагогіка партнерства. Новий Державний стандарт початкової освіти (загальний огляд документа). Нові професійні ролі і завдання сучасного вчителя в контексті концепції Нової української школи. Особливості розвитку дітей 6-7-річноговіку. Початок навчання у школі: вплив на емоційний стан і поведінку дитини. Особливості психічних і пізнавальних процесів.

У роботі першої сесії (11.10.2018р) взяли участь Макара О.В., завідувач ІРЦ, Усійчук О.П., практичний психолог ЗОШ №4 імені Т.Г.Шевченка, провівши тренінгові заняття.

Модуль 9. «Основи інклюзивної освіти». Основні поняття: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами. Механізм надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна програма розвитку. Особливості роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Педагоги працювали в групах, грали інтерактивні ігри, навчальні вправи.

16-19 жовтня 2018 року о 09.00 год у ЗОШ №4 імені Т.Г.Шевченка (директор Сачук Т.О.) відбулася друга очна навчальна сесія для вчителів початкових класів, що працюватимуть у 1-х класах у 2019-2020 н.р.

Методист міського методичного кабінету Сєчка Л.В. провела тренінгові заняття ІІ очної сесії, відповідно до плану-графіка освітньої навчальної програми підготовки вчителів 1-х класів Нової української школи,.

Сесія ІІ. Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення.

Модуль 2. Зміст початкової освіти у вимірі сьогодення.

2.1. Принципи Державного Стандарту початкової освіти.

2.2.Зміст освіти: освітні галузі. Базовий навчальний план.Типова освітня програма. Типова освітня програма закладу освіти.Календарне планування.

2.3.Планування на тиждень, на день. Навчальні види діяльності, в основі яких діяльнісний підхід.

Проведено вправи « Яблуко», «Коло вражень». Фізкультхвилинка « У Занзібарі сонячна погода» і ін..

Модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО І БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного освітнього середовища.

3.2. Забезпечення права вибору. Формування спільних цінностей.

3.3. Фізичне середовище. Навчальні центри/освітні осередки. Навчальні матеріали та їх організація. Форма оцінки середовища

3.4. Встановлення правил.

3.5.Практика ранкових зустрічей. Крісло автора.

Проведено вправи «Загадкова скринька», «Павутина», «Обнімашки»,

Рефлексія.

«Сім’я – першоджерело, з якого починається велика ріка почуттів і переконань.»

В.О. Сухомлинський

Модуль 8. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА: СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

8.1. Основні шляхи співпраці з батьками

8.2. Форми спілкування: формальне й неформальне спілкування, батьківські збори.

8.3. Форми спілкування:індивідуальні зустрічі з батьками, батьківська кімната.

8.4. Залучення батьків до освітнього процесу: батьки як помічники вчителя.

Проведено вправи «Ниточка», «Директор картини», «Я – речення» і ін.

25-26 жовтня та 01 листопада 2018 року о 13.00 год у ЗОШ №7 (директор Трофимчук С.О.) відбулася третя очна навчальна сесія для вчителів початкових класів, що працюватимуть у 1-х класах у 2019-2020 н.р.

Методист міського методичного кабінету Сєчка Л.В., провела тренінгові заняття ІІІ очної сесії. У роботі тренінгу взяла участь вчитель пілотного класу ЗОШ №6 Гніровська Т.М. Педагоги протягом ІІІ сесії працювали у групах, виконували творчі завдання, різноманітні вправи, переглядали відео, демонстрували і захищали власні проекти, грали ігрові вікторини, конструювали з LEGO, ознайомилися з методикою «Шість цеглинок», проводили smart зарядку на свіжому повітрі, переглядали мультфільм-історію виникнення LEGO, складали власні вправи тощо.

У процесі навчання педагоги поглибили:

- розуміння різних видів інтеграції, тематичного планування, планування тематичних блоків;

- розуміння концепції інклюзивної освіти як забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливостей її реалізації в освітньому процесі;

- розуміння важливості постійного, формувального оцінювання у процесі навчання молодших школярів. Знання різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема технології портфоліо;

- значення гри для дитини. Розвинули вміння використовувати активні методи навчання, в основі яких ігровий підхід (зокрема, з конструктором LEGO);

- розвиток навичок використання активних методів навчання, в основі яких діяльнісний підхід, при плануванні і проведенні різних видів навчальної діяльності. Розвиток навичок організації кооперативного навчання для формування соціальних навичок;

- розвиток навичок використання конструктора навчальної програми для розроблення власних навчальних програм.

У продовж ІІІ сесії проводилися навчальні модулі відповідно до типової освітньої програми підготовки вчителів 1-х класів Нової української школи:

Модуль 7. Особливості оцінювання навчальних досягнень

7.1. Мета і цілі оцінювання у сучасній школі. Формувальне оцінювання.

7.2. Спостереження і ведення записів.

7.3.Основні аспекти процесу оцінювання. Вербальне оцінювання. Відстеження індивідуальних досягнень учнів. Надання зворотнього зв’язку. Контрольно-оцінювальна діяльність.

7.4. Технологія потрфоліо.

Проведено вправи «Зворотній зв'язок», «Цінності», «Діамант цінностей», «Лялька Бінго», «Загадкова скринька».

Кінезіологія «Перехресні рухи», «Кінезіологічні кнопки», «Думаючий ковпак» тощо. Рефлексія.

Модуль 6. Гра по-новому навчання по-іншому з LEGO

6.1. Погляд у майбутнє крізь призму педагогіки гри.

6.2. Освітній потенціал гри з LEGO.

6.3. Методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок».

6.4. Проектна діяльність.

Проведено вправи «Знайомимося ближче», вправа-пошук «LEGO-історія», «Ігровий досвід з дитинства», «Підступна вежа», «Запам’ятайка», Математичний ланцюжок», «Говоримо і будуємо», «Збудуй міст», «День народження», «Куб», «Несподіваний виклик», мультфільм «Історія LEGO». «Твоє моє два крила». Рефлексія. Підведення підсумків.

Модуль 5. Особливості викладання навчальних предметів інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

5.1.Навчання грамоти: читання, письмо, креативне письмо.

5.2.Математика: маніпуляції з предметами, задачі.

5.3. Інтегрований курс «Я досліджую світ»: дослідження, соціальні навички.

5.4. Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок.

Проведено вправи «Криголам», «Роботи», «Клей», «Обіймашки», «Так чи ні», «Думаючий ковпак», «У Занзібарі сонячна погода», «Гніздечко», «Позитивні кнопки», «Крюки».

Модуль 4. Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи.

4.1. Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетенцій у процесі тематичного навчання. Тематичне планування.

4.2.Діяльнісний підхід. Критичне мислення і вирішення проблем. Стратегія розвитку критичного мислення.

Проведено вправи на розвиток критичного мислення «SWOT-аналіз», «Аркуш мети», «Мозковий штурм», «Джигсоу», Фішбоун», «Кубування», «Дизайнер власних справ» тощо.

Модуль 10. Конструктор навчальної програми.

10.1. Державний стандарт початкової освіти як основа конструювання навчальної програми.

10.2. Конструктор навчальної програми.

10.3. Календарне планування.

На завершення навчання педагоги демонстрували власні розробки, проекти, портфоліо, кейс-презентації.

/Files/images/IMG-1c98.jpg

/Files/images/IMG-7ae.jpg

/Files/images/IMG-25d.jpg

/Files/images/IMG-035d.jpg

/Files/images/IMG-43a6.jpg

/Files/images/IMG-72ff.jpg

/Files/images/IMG-73c1.jpg

/Files/images/IMG-81c.jpg

/Files/images/IMG-833.jpg

/Files/images/IMG-7671b.jpg

/Files/images/IMG-aacd.jpg

/Files/images/IMG-af93.jpg

/Files/images/IMG-d6.jpg

/Files/images/IMG-b354.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 275

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.